Radboud-rechtenstudent beloond met 10 voor scriptie

Rechtenstudent aan de Radboud Universiteit Benjamin Mooij dook voor zijn scriptie diep in de innovatiedoelstellingen van de Europese Unie in het mededingingsrecht. Het leverde hem ‘het uitzonderlijke cijfer 10’ op, meldt de website van de Nijmeegse universiteit trots.

Mooij’s scriptie is een zoektocht naar 'de concrete implementatie van de innovatiedoelstellingen van de Europese Unie in het mededingingsrecht'. De Europa 2020-groeistrategie noemt het mededingingsrecht expliciet als een beleidsterrein dat kan bijdragen aan het behalen van de gestelde innovatiedoelstellingen. In zijn scriptie stelt Mooij de vraag of en zo ja, hoe er invulling is gegeven aan de innovatiedoelstelling binnen het EU-mededingingsrecht.

In zijn analyse richt Mooij richt op de regulering van overeenkomsten voor technologieoverdracht, onderzoek & ontwikkeling en standaardisatie. Daarnaast heeft hij de problematiek rondom licentieweigering en ‘standard essential patents’ onderzocht. Niet toevallig zijn dit gebieden waar het mededingingsrecht samenkomt met het intellectuele eigendomsrecht. In het IE-recht is innovatie immers een belangrijk doel, zodat de scriptie eveneens ingaat op de verhouding tussen deze rechtsgebieden.

Uit het onderzoek van Mooij blijkt dat een expliciete visie op de relatie tussen innovatie en concurrentie ontbreekt in het EU-mededingingsrecht. Dit brengt het risico met zich mee ‘dat een toename in de concurrentiedruk te snel wordt gezien als een stimulans voor het bereiken van dynamische efficiëntie.’ Dat is een aanname die niet automatisch klopt, stelt Mooij, juist omdat fundamentele innovatie door toenemende concurrentie in het gedrang kan komen. ‘Wil het mededingingsrecht innovatie optimaal stimuleren, dan is een meer gedifferentieerd begrip van innovatie aan te bevelen.’

Een analyse en een slotsom waardoor docenten Internationaal en Europees recht Catalin Rusu en Melissa Hengevelt niet anders konden doen dan Mooij belonen met het hoogst mogelijke cijfer. Mooij, die momenteel stage loopt bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), zegt erover: “Heel speciaal om deze waardering te krijgen voor zo’n persoonlijk product.”

    | Mail de redactie | Print