Radboud Universiteit introduceert master Veiligheidszorg, Recht en Bestuur

De rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit in Nijmegen biedt vanaf dit nieuwe studiejaar de nieuwe, postinitiële masteropleiding Veiligheidszorg, Recht en Bestuur aan. Volgens de faculteit gaat het om ‘een uniek programma dat in deze vorm verder niet in Nederland wordt aangereikt’.

Met de nieuwe master wil de Nijmeegse universiteit tegemoet komen aan ‘de behoefte aan specifieke en multidisciplinaire deskundigheid op wo-niveau met betrekking tot veiligheid en veiligheidszorg’. De opleiding schenkt veel aandacht aan de veranderingen die recentelijk binnen de veiligheidszorg zijn opgetreden, onder meer op het vlak van handhaving, crisismanagement en nieuwe technologieën.

Een postinitiële masteropleiding is een verdiepende opleiding speciaal voor studenten – hbo en wo - die al over een ruime hoeveelheid werkervaring beschikken. De toelatingscommissie van de Radboud Universiteit heeft voor dit studiejaar zes kandidaten toegelaten tot de 2-jarige master. Zij zijn allen al werkzaam als beleidsadviseur Openbare orde en veiligheid of Crisisbeheersing).

Het programma omvat een bestuurskundige, criminologische en juridische benadering van veiligheid en veiligheidszorg. Bestuur, organisatie en uitvoering van de veiligheidszorg komen daarbij aan bod, zowel voor de publieke als de private sector.

Naast het 2-jarige programma kunnen praktijkspecialisten ook deelnemen aan de postinitiële module ‘Veiligheidszorg, crisis en crisisbeheersing’. Deze module bestaat uit de vakken Veiligheidszorg- en beleid en Crisis en crisisbeheersing en duurt zes maanden. Aan deze module nemen zeven kandidaten deel.

    | Mail de redactie | Print