Rechtenfaculteit Leiden gaat verder met cultuurverandering

Eerstejaars rechtenstudenten van de Universiteit Leiden hebben het afgelopen jaar betere studieresultaten behaald. Het aantal studenten dat met een negatief bindend studieadvies (BSA) is weggestuurd, is inmiddels sterk gedaald, van omstreeks 30% enkele jaren geleden naar circa 17-20% nu. Dit meldde de decaan Carel Stolker van de faculteit bij de opening van het academisch jaar.


Twee jaar geleden startte de Leidse rechtenfaculteit met maatregelen in het eerste studiejaar om de betrokkenheid van studenten bij hun studie te vergroten. Ook moest het studietempo omhoog. De nieuwe lijn omvat een combinatie van maatregelen, zoals vaste indeling in werkgroepen, verplicht onderwijs en een intensieve begeleiding.

De positieve effecten die vorig jaar al zichtbaar werden, blijken zich ook dit jaar door te zetten. Studenten geven in enquêtes aan blij te zijn met het nieuwe studiesysteem, dat ervoor zorgt dat zij niet verloren rondlopen. Ook op de betere studenten hebben de maatregelen effect gehad. Kregen vroeger maar circa twaalf studenten hun propedeuse cum laude, dit jaar zijn het er 36.

De decaan meldde dat de faculteit op de ingeslagen weg van cultuurverandering voortgaat. Vrijblijvendheid moet plaatsmaken voor inzet en betrokkenheid van studenten bij hun opleiding. Toch moeten er soms ook uitzonderingen gemaakt worden, zegt Stolker in een telefonische toelichting: "Er zijn hier wel eens mensen weggestuurd op basis van het Bindend Studie Advies, die ik dan later tegen kwam bij advocatenkantoor Stibbe. Dat is natuurlijk niet de bedoeling."


    | Mail de redactie | Print