Rechtenfaculteit UvA opent Centrum voor Energievraagstukken

Op 27 januari opent de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA het Centrum voor Energievraagstukken. Studenten kunnen straks vakken volgen aan deze interdisciplinaire onderzoeksorganisatie. "Het unieke van het centrum is dat de eindafnemer - de consument - het centrale thema vormt."

Minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven opent het centrum tijdens het congres De consument en de andere kant van de elektriciteitsmarkt, dat het startschot vormt voor de nieuwe interdisciplinaire onderzoeksorganisatie. Het congres is overigens niet toegankelijk voor studenten.

"De energiemarkt is vrij recent geliberaliseerd," zegt de directrice van het centrum, Simone Pront van Bommel. "Het is een jonge markt die zich ontzettend snel ontwikkelt, er is heel veel regelgeving voor op Europees niveau met een centrale energiemarkt als uiteindelijke doelstelling. En, ook heel belangrijk: duurzaamheid en de klimaatdoelstellingen leiden tot nog meer regelgeving op het gebied van energie."

Er zijn andere universiteiten die een vergelijkbare onderzoeksinstelling hebben op het gebied van energie, zegt Pront. "Groningen en Tilburg bijvoorbeeld. Maar het unieke van dit centrum is dat de eindafnemer - de consument - het centrale thema vormt." Zij vervolgt:"Onderzocht wordt bijvoorbeeld hoe je kunt zorgen voor eerlijke concurrentie, goede prijsverhoudingen, en hoe je onoorbare handelspraktijken tegen kunt gaan. Ook duurzaamheid is een belangrijk onderwerp."

Het is de bedoeling dat het centrum ook onderwijs gaat bieden voor studenten. "In de loop van 2010 of 2011 kunnen studenten er een vak volgen." Of de onderwijsplannen op termijn kunnen uitgroeien tot een nieuwe Bachelor of Master is volgens Pront nog niet te voorspellen. Consumentenbescherming vormt binnen de rechtenfaculteit van de UvA traditioneel een centraal thema.


    | Mail de redactie | Print