Rechtenfaculteit VU schaft online hoorcolleges af

Ondanks protest van studenten schaft de Rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam alle online hoorcolleges af. “Wij willen dat studenten naar de colleges komen,” zegt Hemme Battjes van het faculteitsbestuur in universiteitsmagazine Advalvas.

Volgens Battjes voegen powerpointpresentaties met de stem van een docent erbij didactisch gezien niets toe aan het onderwijs. “Maar ze hebben wel negatieve effecten en gaan in tegen wat wij willen bereiken: meer contact tussen studenten en docenten. Dat is de kern van ons onderwijs. Slidecasts zijn een open uitnodiging om níet naar college te gaan.”

Afschaffing van de online colleges in het eerste jaar heeft wat het faculteitsbestuur betreft goed gewerkt: er komen meer studenten naar college. Of de tentamenresultaten er ook beter van worden, is nog niet bekend. Battjes: “Onze ervaring is dat hoe vaker een student de colleges bijwoont, hoe hoger de kans is om voor het tentamen te slagen.”

De afschaffing wil niet zeggen dat de rechtenfaculteit van de VU niet langer in digitaal onderwijs investeert, onderstreept het bestuurslid. “Maar dat moet je op een andere manier doen dan met slidecasts. Bijvoorbeeld met instructiefilmpjes en massive open online courses, die hoorcolleges kunnen vervangen. Daar zijn we wel mee bezig.”

 

    | Mail de redactie | Print