Rechtenstudente studeert zowel cum laude als summa cum laude af

Het is geen predicaat dat wekelijks wordt verleend aan een afgestudeerde student: summa cum laude (met eer). De Friese rechtenstudente Annalies Outhuijse (23) studeerde afgelopen maand summa cum laude én cum laude af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een uiterst zeldzame prestatie, zo meldt de universiteit.

Voor haar masterscriptie Nederlands recht met als specialisatie Staats- en bestuursrecht haalde Outhuijse een 9. Ook leverde de scriptie haar de prestigieuze scriptieprijs SRG 2015 op. De jury van die prijs was onder de indruk van de rijkdom aan bronnen en de creativiteit van de methodes die ze gebruikte. Outhuijse liet er duidelijk in zien ‘grip’ te hebben op de materie.

Daarnaast kon ze een gemiddeld cijfer van 9,3 noteren op haar andere vakken, zodat ze summa cum laude is afgestudeerd. Tegelijkertijd ontving Outhuijse de bul voor haar tweede master (een research master), die ze eveneens cum laude wist te halen. Voor deze scriptie scoorde ze eveneens een 9.

En voor deze uitmuntende resultaten zat Outhuijse niet eens jarenlang van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in de boeken. Ze heeft tijdens haar studietijd net zo goed gefeest, gesport en tijd gehad voor een sociaal leven. Daarbij was ze vanaf haar tweede studiejaar student-assistent bij de vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde. In dat kader publiceerde ze al meerdere artikelen op het gebied van het mededingingsrecht. Niet verwonderlijk dus dat Outhuijse inmiddels is begonnen aan een promotietraject aan de Groningese universiteit, waarin zij onderzoek verricht naar geschilbeslechting in het mededingingsrecht.

Een student komt bij de Rijksuniversiteit Groningen in aanmerking voor de toevoeging summa cum laude op de bul als hij of zij minimaal een 9 heeft voor zowel de scriptie als gemiddeld voor de vakken (bij cum laude is dat het cijfer 8). Bovendien mag geen cijfer lager zijn dan een 7 en moet de student elk vak in één keer gehaald hebben.

    | Mail de redactie | Print