RUG: VINTRES

VINTRES is de vereniging voor Internationaal en Europees Recht studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds februari 1992 vertegenwoordigt VINTRES deze studenten in alle facetten van de studie en behartigt hun belangen bij de verschillende faculteiten.

Vintres organiseert borrels, activiteiten en excursies en geeft meerdere malen per jaar het verenigingsblad Opinio Iuris uit.
    | Mail de redactie | Print