Scriptieprijzen voor 'digitale schandpaal' en 'arbitrabiliteit van besluiten'

Het vroege voorjaar is een periode waarin tal van organisaties en bedrijven prijzen uitreiken voor de beste afstudeerscripties. Informatierechtstudent aan de UvA Roel Maalderink heeft de internetscriptieprijs gewonnen met zijn scriptie over 'de digitale schandpaal'. DVDW Advocaten reikte een eigen prijs voor de beste scriptie over ondernemingsrecht uit aan Daniel van Essen (Radboud Universiteit).

De internetscriptieprijs is een initiatief van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Roel Maalderink won de prijs in de categorie Internet & Recht voor zijn scriptie ‘De digitale schandpaal en wat we ertegen kunnen doen’.  Hij studeerde Informatierecht aan het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de UvA en specialiseerde zich in de juridische kanten van de informatiemaatschappij, mede vanwege zijn fascinatie voor de impact die social media kunnen hebben.

Tijdens zijn master werkte Roel als verslaggever voor onder andere Jan Rijdt Rond, PowNews en Internetpesters Aangepakt. Voor dat laatste programma onderzocht hij met Peter R. De Vries de wereld van de internetterreur. De aangrijpende verhalen van slachtoffers van online shaming inspireerden hem om zijn scriptie over dat onderwerp te schrijven.

In zijn masterscriptie geeft hij voorbeelden van bekende en onbekende Nederlanders die aan de digitale schandpaal zijn genageld, zoals Patricia Paay en Sylvana Simons. Op basis van die voorbeelden en communicatiewetenschappelijk onderzoek definieert hij wat de ‘digitale schandpaal’ precies inhoudt. Vervolgens onderzoekt hij hoe de rechter daarover zou oordelen op basis van jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Tot slot doet hij enkele aanbevelingen hoe het juridische systeem meer bescherming zou kunnen bieden aan slachtoffers van de digitale schandpaal.

‘Naar arbitrabiliteit van vennootschappelijke besluiten’
Het Zuid-Hollandse kantoor DVDW Advocaten reikte op 23 maart voor de derde keer een prijs uit voor de beste scriptie over een ondernemingsrechtelijk onderwerp. De DVDW Scriptieprijs ging deze keer naar Daniel van Essen van de Radboud Universiteit Nijmegen, voor zijn scriptie getiteld ‘Naar arbitrabiliteit van vennootschappelijke besluiten’.

Volgens de jury, die onder meer bestond uit enkele hoogleraren, heeft Van Essen een lastig onderwerp ‘op een inspirerende en tot nadenken aanzettende wijze is beschreven. Dit met een grondige analyse van de relevante rechtspraak en met een goed onderbouwde eigen opinie en oog voor de praktijk.’ 

Het oordeel van de jury luidt verder: ‘Hij komt tot de conclusie dat een verdergaande mogelijkheid van arbitrage van besluiten van organen van de rechtspersoon dan door de HR tot nu toe toegestaan, pleitbaar is. De auteur geeft blijk van creativiteit, heeft een prettig leesbare schrijfstijl en komt tot goed onderbouwde eigen opvattingen die met verve worden verdedigd.’  

Eervolle vermeldingen zijn er deze editie voor Ramses de Leeuw (Erasmus Universiteit) voor zijn scriptie ‘Rechtsgeldigheid en doorwerking van een aandeelhoudersovereenkomst in de persoonsgebonden BV’ en voor Janneke Reijnders (Erasmus Universiteit) voor haar scriptie ‘De wettelijke verankering van het loyaliteitsstemrecht’.

    | Mail de redactie | Print