Slechts 2 van de 502 Belgische rechtenstudenten halen ramptentamen

Wat moet er in vredesnaam worden van toekomstige togadragers uit het Belgische Gent? Voor een proeftentamen Verbintenissen recht dat onlangs werd afgenomen aan de Gentse universiteit (UGent), slaagden slechts 2 van de 502 eerstejaarsstudenten. De gemiddelde score lag op 3/20.

Dit vak werd voorheen pas in het tweede bachelorjaar van de Gentse rechtenopleiding gegeven, maar was voor het eerst opgeschoven naar het eerste jaar. Dat was meteen de reden om in eerste instantie een proeftentamen te houden. Liefst 500 studenten zakten onherroepelijk: zij begrepen volgens de krant Het Laatste Nieuws weinig tot niets van de vraagstelling. Daarnaast zouden ze te weinig tijd hebben gehad.

De studenten op hun beurt stellen dat de vraagstelling gebrekkig was. De UGent relativeert de situatie enigszins door te stellen dat het om een proeftentamen ging en verwerkt de feedback van studenten zodat zij zich alsnog goed kunnen voorbereiden om het echte tentamen in juni met succes af te leggen. De slechte resultaten bij het proeftentamen willen echter niet zeggen dat de lat bij het echte tentamen lager zal komen te liggen. 

Een woordvoerder van de universiteit spreekt van een ‘wake up call’ dat het vak Verbintenissenrecht niet te onderschatten is; ook in het tweede jaar wordt het aan de UGent als lastig ervaren.

    | Mail de redactie | Print