Stagiairesalarissen 2015 geïndexeerd met 1,1%

De algemene raad heeft op 1 december jl. bepaalt dat de stagiaire-salarissen met ingang van 1 januari 2015 worden geïndexeerd. Voor de bepaling van het te hanteren percentage wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex met peildatum oktober.

 

De vanaf januari 2015 geldende bedragen zijn:

a) gedurende het eerste jaar: € 2.267 (was € 2.242);
b) gedurende het tweede jaar: € 2.584 (was € 2.556);
c) gedurende het derde jaar: € 2.871 (was € 2.840).

Het betreft hier overigens een richtlijn. Advocatenkantoren kunnen meer, maar ook minder betalen.

    | Mail de redactie | Print