Studenten brengen Estate Planning in praktijk

In samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam organiseerde Deloitte Private Client Services (PCS) op 25 juli jongstleden de eerste Practice Day. 22 Enthousiaste rechtenstudenten van de vakgroep notarieel recht maakten kennis met de praktijk van Deloitte PCS. Zij stonden voor de uitdaging om in een uit de praktijk gegrepen casus hun 'cliënten' te adviseren over Estate Planning.

Door Lonneke Gillissen (RBLG)

Professor Gregor van der Burght, hoogleraar Privaat- en notarieel (belasting) recht aan de VU, en Mr. Rudolf Janssen, Director Deloitte Tax, initieerden de PCS-dag. Janssen: "Studenten notarieel recht richten zich traditioneel op het notariaat, terwijl er ook nog andere mogelijkheden zijn om zich specialistisch met een vakgebied, zoals Estate Planning, bezig te houden. Bovendien wilde Deloitte laten zien vanuit welke filosofie wij cliënten bedienen, wat we hen bieden en vooral dat de diensten die we onze cliënten aanbieden zich continu ontwikkelen."

Voor de studenten die het vak Estate Planning volgen, was de PCS-dag niet verplicht, maar Van der Burght kon het niet genoeg benadrukken: "Studenten die deze dag niet bijwonen, hebben het absoluut moeilijker om het tentamen met succes te voltooien."

Voorbereiding op tentamen
Na een introductie door Professor Ruben Freudenthal over de filosofie van PCS, de clientèle en de visie voor de komende jaren van deze praktijk, kregen de studenten een case voorgelegd. Deze bestond uit een bloemlezing uit een aantal bestaande dossiers, die werden samengebracht onder de noemer van een familie die hun zelf gestarte onderneming zagen uitgroeien tot een bedrijf 'dat groeit en bloeit'. De vraag: hoe de erfenis onder de vijf kinderen te verdelen. De studenten werden in vier groepen verdeeld, waarbij elk werd gevraagd de belangen van een andere loot van de familiestamboom te behartigen.

De studenten waren eager en offerden een half uur van hun lunch op: zij doken meteen met hun neus in de boeken. Er werd veel overlegd, gediscussieerd, geargumenteerd en heroverwogen, en 2,5 uur later klonk hier en daar zelfs een zucht toen werd gevraagd de laptop te sluiten. De reacties op de case waren enthousiast en de VU-studenten stelden het een goede voorbereiding te vinden op het tentamen twee weken later. De theorie van Estate Planning was ineens verhelderd door het in een praktisch kader te plaatsen.

Vervolgens verplaatsten de studenten zich naar het 'luchtig intermezzo', waar hen de kneepjes van de zakelijke etiquette haarfijn uiteen werden gezet door Roel Wolbrink, etiquettespecialist en auteur van het Blauwe Boekje. Tijdens een interview door journaliste Aya Langeveld ontvouwde hij de do's and don'ts van de gedragingen tijdens de sollicitatie en de eerste werkdag.

Theorie toepassen
Aan het eind van de dag was het zover: de studenten mochten hun case presenteren. De verschillende groepen lieten zien wat hen de beste oplossing leek voor de hun toebedeelde cliënt.

Na afloop waren zowel Janssen als Van der Burght blij verrast over de hoge kwaliteit en professionaliteit van de presentaties. Van der Burght: "Mijn stoutste verwachtingen zijn overtroffen; wat weten ze veel! Dat ze in drie uur tijd de casus hebben kunnen funderen, vind ik heel bijzonder." Ook Janssen was onder de indruk: "Zowel vanwege de inhoud als de presentatie. En dat in zo'n kort tijdsbestek. Dat is zeker een compliment waard."

Na de beraadslaging van de jury - bestaande uit Mr. Wim Speetjens, docent Vermogensrecht aan de VU, die de inhoudelijke beoordeling voor zijn rekening nam, en Wolbrink die de presentaties beoordeelde - werd de uitslag bekendgemaakt. Daar de inhoud zwaarder woog dan de vorm, wonnen de vertegenwoordigers van 'zoon Thijs'. Aansluitend gaf Wolbrink de studenten nog de nodige tips mee voor de perfecte presentatie.

De winnaars Helena Aerts, Rabia Azdad, Koen Bos en Paul Vijzelman vonden de prijs, de publicatie van hun casusbehandeling in een vaktijdschrift, een leuke verrassing. En ook over de dag waren ze zeer te spreken. Aerts: "De casus zat goed in elkaar en was begrijpelijk. Dat de universiteit weinig praktijkgericht is, maakte het extra leuk om hier de theorie toe te kunnen passen."


    | Mail de redactie | Print