Studentenparlement: landelijke debatwedstrijden voor rechtenfaculteiten

Elke twee jaar krijgen studenten van de rechtenfaculteiten van Nederland de kans om mee te doen aan een wedstrijd waarin het parlementaire wetgevingsproces wordt nagebootst. "En voor dit alles krijg je nog studiepunten ook," aldus prof. Jon Schilder, Hoogleraar staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het is volgens Schilder voor studenten om veel redenen aantrekkelijk om mee te doen. De resultaten zullen in Den Haag weliswaar geen invloed hebben, maar het lijkt volgens hem wel héél erg op het daadwerkelijke spel. "Vooral de laatste fase, het plenaire debat, vinden studenten altijd geweldig. Ze zitten dan in de échte vergaderzaal van de Tweede Kamer - in de bekende blauwe stoelen die ze al zo goed kennen van de televisie. Kamerleden lopen er vaak rond en maken een praatje, de studenten worden ook ondersteund door de echte griffiers van de Tweede Kamer. Het spel - inderdaad, een simulatie - is zo realistisch dat de studenten in hun debat nauwelijks meer te onderscheiden zijn van échte kamerleden."

Een onafhankelijke jury - bestaande uit een wetenschapper, een politicus en een parlementair journalist - beoordeelt ten slotte de prestaties van de verschillende fracties. Winnaar is de fractie die het beste presteert, waarbij onder meer gelet wordt op juridische kennis, debatvaardigheid en politiek inlevingsvermogen.

"Tijdens de gebruikelijke borrel na afloop - in de kantine van de Tweede Kamer - hoor ik steevast hetzelfde: ze hebben een mooie ervaring opgedaan die ze hun verdere leven zullen onthouden." Daarnaast leren de studenten volgens Schilder ook veel: samenwerken in een fractie, goed nadenken over de opbouw en inhoud van de op te stellen stukken, de strategie - wat brengen we nu in, wat bewaren we voor later. En hoe te onderhandelen met andere fracties over mogelijke amendementen. En dit alles volgens de bestaande staatsrechtelijke spelregels.

Het debat zal deze keer plaatsvinden op vrijdag 15 mei 2009 in de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer in Den Haag.

    | Mail de redactie | Print