#SvdA2013: de nieuwe Top 50

Na enkele jaren van stuivertje wisselen aan de kop tussen De Brauw Blackstone Westbroek en NautaDutilh, prolongeert De Brauw dit jaar zijn koppositie. Het verschil tussen de twee is marginaal: De Brauw heeft 272 advocaten in dienst, NautaDutilh 270. Vorig jaar bedroeg het verschil tien advocaten: De Brauw had toen 266 advocaten, NautaDutilh 256.

De Top 50 van kantoren is qua aantal advocaten het afgelopen jaar gegroeid van 4.439 naar 4.526, een toename van 87 advocaten. In de edities 2011 en 2012 kromp de omvang van de Top 50 van kantoren licht, met respectievelijk 43 en 39 advocaten.

De werkgelegenheid bij de Top 50 van kantoren is, gemeten naar het aantal advocaten, met 0,5% toegenomen. Hierbij moet het volgende worden aangetekend: op plaats 50 staan dit jaar drie kantoren (TeekensKarstens, De Clercq en Plas Bossinade) ex aequo met 34 advocaten. Dit vertekent het beeld, want vorig jaar en het jaar daarvoor was dat niet het geval. Voor de berekening van de groei van de werkgelegenheid bij de Top 50 zijn we daarom uitgegaan van één kantoor op positie 50.

Klik hier voor de nieuwe Top 50

Bestelbutton Stand

    | Mail de redactie | Print