Taalbeheersing student blijft punt van zorg voor universiteiten

Het niveau van taalbeheersing van eerstejaars studenten rechtsgeleerdheid blijft een punt van zorg, leert een belronde langs de rechtenfaculteiten van Utrecht, Amsterdam, Leiden en Groningen. Vrijwel alle rechtenfaculteiten hebben de laatste jaren een verplichte taaltoets ingesteld en vaak zelfs een speciaal bureau binnen de universiteit in het leven geroepen dat toeziet op de taalbeheersing van de eerstejaars.

De kwaliteit van het geschreven Nederlands blijft ondermaats, vinden de universiteiten. Zo heeft de Universiteit Utrecht een verplichte taaltoets, die vorig jaar voor het eerst werd ingevoerd. Bij een onvoldoende score krijgt een student het advies een bijspijkercursus te volgen. Marian Joseph is onderwijsdirecteur van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie: "We vinden dat we zelf actie moeten ondernemen om, indien nodig, studenten er van bewust te maken dat hun taalbeheersing nog onvoldoende is voor een jurist."

Joseph is voorzichtig in haar conclusies over de achterliggende redenen van de gebrekkige taalbeheersing van sommige eerstejaars. Maar in elk geval mag er meer verwacht worden van het middelbaar onderwijs, vindt ze: "Natuurlijk zou het VWO-examen Nederlands al genoeg voor toelating moeten zijn."

Utrecht is niet de enige plaats waar het taalprobleem speelt. Op de Erasmus Universiteit in Rotterdam was het helemaal droevig gesteld, twee jaar geleden. In 2008 haalde slechts 17,3% van de studenten een voldoende voor de toets. Een jaar later ging het 'beter', toen 42,6% het haalde. Een stijging van 25,3%.

De Vrije Universiteit te Amsterdam heeft sinds drie jaar een verplichte taaltoets. Die blijft ook onderdeel van de toelating. "Ja, het feit dat de toets er nog is, geeft aan dat het nog steeds een punt van zorg is," aldus een woordvoerder van de VU. De persvoorlichter van de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam is zoals te doen gebruikelijk niet bereikbaar voor commentaar.

    | Mail de redactie | Print