Togaberoepen ook voor doorgestroomde hbo'ers

Hbo-juristen moeten na het volgen van een universitaire master recht advocaat, notaris of rechter kunnen worden. Dat heeft minister Hirsch Ballin van Justitie vorige week donderdag gezegd tijdens de opening van het nieuwe gebouw van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys in Tilburg.


"Al enige tijd ben ik in gesprek met Onderwijsminister Plasterk over het opstellen van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) rond deze kwestie. Vandaag heb ik een oproep gedaan aan vertegenwoordigers van zowel het hbo als WO om gezamenlijk te komen tot een goed voorstel. Mijn verwachting is dat dit geen maanden hoeft te duren en de AMvB-procedure dus snel kan worden ingezet," aldus de minister.

Hiermee kan de gelijkschakeling van de universitaire en hbo-bachelor een feit worden. Nu is dat niet het geval, omdat de hbo-student die een universitaire master volgt niet in aanmerking komt voor de togaberoepen vanwege het ontbreken van civiel effect.


Extra vakken
Professor Criminologie Anton van Kalmthout van de Universiteit Tilburg gaat werken aan het gezamenlijke voorstel van hbo en wo. Het wordt naar verwachting een model waarbij de hbo-student ieder jaar van de opleiding een paar extra vakken zal moeten volgen, bijvoorbeeld op het gebied van het staats- en bestuursrecht. Ten overvloede: aan de opleiding hbo-recht wordt geen civiel effect verbonden.

De uitspraken van minister Hirsch Ballin zijn opmerkelijk omdat hij de portefeuille juridische beroepen in de zomer van 2006 overdroeg aan staatssecretaris Albayrak van Justitie. Volgens een woordvoerder van Justitie is dat geen probleem: 'De minister blijft ondanks die overdracht aan de staatssecretaris verantwoordelijk.' (27 februari 2008)

    | Mail de redactie | Print