"Topklas niet bedoeld om A- en B-studenten te creëren"

Steeds meer Rechtenfaculteiten komen met speciale programma's voor studenten die gemakkelijk door de stof gaan, en die een extra uitdaging zoeken. Is er geen gevaar dat er een soort elitestudent ontstaat? "Hierdoor krijg je geen A- of B-studenten, maar heeft het, zo hopen wij, juist een goede werking omdat de topklasstudenten anderen kunnen stimuleren om ook beter te presteren," aldus Loet van Wijk, coördinator van de Topklas van de Rechtenfaculteit in Tilburg.

"Een onderscheid tussen studenten hebben we met onze opzet juist voorkomen." De topklasstudenten blijven - net zoals de andere studenten - het reguliere onderwijs volgen. Naast dit onderwijs volgen zij elk semester enkele extra cursussen. "Zij vinden het niet voldoende om alleen maar de tentamens 'binnen te halen' en hebben behoefte aan verdieping."

De Topklas is in Tilburg vorig collegejaar voor het eerst van start gegaan. Volgens Van Wijk zijn de ervaringen tot nu toe positief. Dit blijkt volgens haar onder andere uit een evaluatie die begin van het voorjaar van 2008 onder de deelnemende studenten is gehouden. Daar kwam uit dat men het waardeert om met gelijkgestemde, gemotiveerde studenten in een (kleine) groep college te krijgen. De andere benaderingswijze en de mogelijkheid om juist onderwerpen te bespreken die in het reguliere onderwijs niet aan bod komen, wordt positief gevonden. Er is meer ruimte voor discussie en interactie.

Van Wijk: "De deelnemende studenten gaven aan dat zij de Topklas een goed initiatief vonden. Uit de evaluatie kwam verder naar voren dat de deelnemende studenten van mening waren dat de Topklas een duidelijke meerwaarde heeft ten opzichte van het reguliere onderwijsprogramma en dat het een bijdrage levert aan de juridische vorming. Een positief punt vond men tenslotte dat de Topklas bijdraagt aan schriftelijke en mondelinge vaardigheden."

Andere universiteiten
Ook de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit kent een Honours Programme. Studenten die in het eerste jaar goed presteren, mogen zich daarvoor opgeven. Deze studenten volgen dan een extra programma bovenop het reguliere programma. Daarnaast kennen Utrecht en Middelburg echt een University College. Deze opleidingen kiezen er juist wel voor om de excellente studenten onder te brengen in een speciaal voor hen ingericht bachelorprogramma.


    | Mail de redactie | Print