Tuchtrecht

23 nov 2015

Hij was al hoogleraar Notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam, per 1 november 2015 is Boudewijn Waaijer ook hoogleraar Notarieel recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn belangrijkste aandachtsgebied is ‘de rol van de notaris in de maatschappij, en hoe die rol in te vullen is’.

31 mrt 2015

De notariskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft de eerdere beslissing van de kamer van het notariaat om de ‘notaris met de konijnenoren’ een week te schorsen dinsdag bevestigd. Het Hof is het eens met de kamer dat notaris Van de Velde door zijn actie ‘de eer en het aanzien van het notariaat heeft geschaad’.

16 okt 2013
Boudewijn Waaijer

Notaris en bijzonder hoogleraar Boudewijn Waaijer is opnieuw tegen een tuchtrechtelijke veroordeling opgelopen. Kreeg hij eind 2010 een berisping aan de broek voor zijn aandeel in de Yukos-affaire, thans is hij gewaarschuwd voor handelen in strijd met de geheimhoudingsplicht. Dat blijkt uit een onherroepelijke uitspraak van de kamer van het notariaat Amsterdam van 18 juni jongstleden.

10 jan 2013

Het beheer over het Register voor het notariaat is per 1 januari overgegaan van de kamers van toezicht naar de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De gegevens in het register, waaronder het tuchtrechtelijke verleden van de notaris, zijn bovendien openbaar geworden en dus door iedereen te raadplegen.

15 dec 2011

Een kandidaat-notaris kan naast zijn werk ook fiscaal jurist zijn bij een ander kantoor. Dat heeft de Kamer van Toezicht in Assen bepaald in een zaak waarin de KNB betwijfelt of deze combinatie van dienstbetrekkingen wel toelaatbaar is. Zolang de notaris de werkzaamheden strikt gescheiden houdt, is er volgens de Kamer niets aan de hand.