Uitblinkers Teunis Broer en Huibert-Jan van Roest

In deze serie op Rechtenstudie.nl wordt telkens een 'Uitblinker' geïnterviewd. De uitblinker kan een bijzondere prestatie hebben geleverd tijdens studie of werk, maar kan zijn uitverkiezing ook te danken hebben aan een opmerkelijke hobby of interesse. De uitblinkers van deze keer zijn studiegenoten en zakelijke partners Teunis Broer en Huibert-Jan van Roest. Zij zijn de trotse eigenaars van hun eigen jonge onderneming, genaamd Broer & Van Roest Juridisch ICT Advies.

Teunis Broer Het idee om een eigen bedrijf te beginnen is in 2006 ontstaan bij Teunis. "Mijn vader is ondernemer en dat heeft mij altijd getrokken". Teunis heeft zelf na zijn HAVO eerst een jaartje HBO gedaan, commerciële economie. Daarna begon hij aan zijn rechtenstudie. In zijn tweede jaar wilde hij iets doen waarbij hij ondernemen en zijn studie rechten kon combineren. Zijn idee, een bedrijf dat advocatenkantoren assisteert bij automatisering:"ICT- mensen spreken een eigen taal en juristen spreken eigen taal. Wij proberen de vertaalslag te maken. Dit is onze Unique Selling Point."

"In 2006 hebben we het idee uitgewerkt, en in 2007 zijn we ons bedrijf officieel gaan inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ondernemen is leuk, je past je studie dan ook echt toe. Het commerciële aspect is dat je jouw eigen product aan de man brengt. Dat is echt heel anders dan een bijbaan waar je instructies moet opvolgen. In je eigen onderneming moet je zelf het beleid bepalen, en ben je vrij in de keuzes die je maakt. Het is gewoon een kwestie van doen. Je moet de sprong in het diepe wagen."

Het opzetten van een eigen juridisch adviesbureau in het tweede studiejaar wordt door veel studenten als grote drempel gezien. Teunis: "Wanneer je in je tweede jaar van je studie zit, heb je redelijk wat vakken gehad waarmee je al een goede juridische basis hebt. Verder is het een kwestie van creatief zijn en durven. Als ik iets wil, dan ga ik er ook voor." Aanvankelijk koste het opzetten van het bedrijf niet veel geld; ze hebben een extra computer aangeschaft, een printer en moesten betalen voor de inschrijving in de Kamer van Koophandel.

De boeken in
Huibert-Jan Roest Op de vraag wat beide vrienden een uitblinker maakt, is het antwoord van beiden: "Ondernemingszin, creativiteit, durf en doorzettingsvermogen". Ze geven toe dat alle begin moeilijk is, maar vinden dat je het als een uitdaging moet zien. Huibert-Jan: "Je moet zelf het initiatief nemen. In het begin moet je veel zelf in de boeken duiken en op onderzoek uitgaan. Vaak zijn we ook op een hoogleraar afgestapt voor advies." De klanten nemen de jonge mannen wel serieus. "Het feit dat je rechten studeert, betekent al heel veel. Onze klanten zijn tevreden en dan vertellen ze het aan de mensen in hun omgeving. Wij hebben dan ook veel voordeel gehad van mond-tot-mondreclame."

"Dit idee was van Teunis. We zijn tegelijk aan studie begonnen en op gegeven moment zag Teunis een gat in de markt. We adviseren vooral veel webwinkels. Wij helpen die winkels om zich aan de regels te houden, dat is hoe het is begonnen. Later kregen we via klanten vragen van andere dienstverleners op internet. In het begin was het allemaal nieuwe kennis die we moesten vergaren. We moesten vaak naar de bibliotheek. Dat koste veel tijd die je niet kan factureren. Maar hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt," aldus Huibert-Jan.

Beiden hopen deze zomer af te studeren. Teunis studeert rechten aan de UvA en heeft gekozen voor de master Privaatrechtelijke Rechtspraktijk. "Ik weet nog niet wat ik hierna wil gaan doen." Huibert-Jan is bezig met zijn master Recht en Onderneming in Utrecht. Ook hij zal deze zomer afstuderen. "Ik wil graag na mijn studie de advocatuur in en uiteindelijk wil ik een eigen praktijk opzetten."

Sinds kort zitten de jongens ook in een onafhankelijke commissie van geschilonline.nl, een initiatief van Waarborg Consument en Recht. Dit bedrijf biedt laagdrempelige juridische hulp aan consumenten die slecht behandeld zijn door een bedrijf. "Wij staan erachter, we houden van laagdrempelige initiatieven. Wij behandelen de vragen die binnenkomen. Het is een groeiend initiatief,"aldus Huibert-Jan.

De toekomst
Beide zijn het erover eens dat hun bedrijf zal blijven bestaan. Er is veel vraag naar de diensten die ze aanbieden. Hun voornaamste werk is het adviseren van bedrijven die commerciële activiteiten op internet ontplooien. Verder geven ze ook advies over bestuurdersaansprakelijkheid en algemene voorwaarden, en stellen ze die ook op voor bedrijven. Ook adviseren ze bedrijven over het privacybeleid, en doen ze aan conflictbeslechting.

Over tien jaar wil Teunis nog steeds werkzaam zijn in de juridische wereld. Hoe hij het precies gaat vormgeven, weet hij nog niet, maar hij wil iets betekenen in deze wereld. "Als ik later terugkijk op mijn leven wil ik graag iets te betekenen hebben gehad in deze wereld. Ik wil niet alleen mijn eigen belangen nastreven, maar ik wil mij ook inzetten voor de belangen van anderen. Mijn inspiratiebron is de Bijbel. Ik ben christelijk opgegroeid en heb later ook de keus gemaakt om christen te blijven."

Huibert-Jan wil over tien jaar een eigen advocatenkantoor hebben. Als hij terugkijkt op het leven, wil hij vooral een gevarieerd leven hebben gehad. Zijn eerste stap in zijn carrière zal de advocatuur zijn, en daarna wil hij op weg naar een eigen kantoor. En daarna wil hij misschien wel de politiek in, of de rechterlijke macht. Ook wil hij een boek schrijven, al weet hij nog niet precies waarover. "Ik heb niet echt een rolmodel. Ik kijk op tegen mensen die wat bereikt hebben in het leven, maar die toch gewoon normaal en aardig blijven."

Huibert-Jan's tip aan studenten is om verder te kijken dan de universiteit zelf, verder te kijken dan de gebaande paden. "Het is goed om heel iets anders te doen naast je studie, vrijwilligerswerk of een eigen bedrijf. Het wordt gewaardeerd dat je iets anders doet dan anderen."

    | Mail de redactie | Print