Utrechtse prijs voor ‘meest opmerkelijke rechtenstudent’ in de maak

"Ik weet eigenlijk niet wat ik heb gewonnen. Het is een geldbedrag toch? Dat wil ik op de een of andere manier weer terug in het onderwijs stoppen." Dat zei hoogleraar privaatrecht Ivo Giesen van de Universiteit Utrecht toen hij op 8 maart werd verkozen tot Docent van het Jaar 2011-2012. Nu al heeft hij een goede bestemming gevonden voor het geld: een jaarlijkse prijs voor de 'meest opmerkelijke rechtenstudent'.

Tweeënhalve week na het winnen van de titel Docent van het Jaar heeft Giesen al bedacht wat hij met de 5000 euro wil doen. 1000 euro gaat naar de studievereniging die hem voordroeg voor de prijs en 500 naar het Molengraaff Dispuut, een studievereniging voor Utrechtse privaatrechtstudenten waarvan Giesen medeoprichter is. De rest, 3500 euro, gaat hij in de nieuwe prijs steken. Daarvan is 500 euro het prijzengeld voor de winnende student, de rest is nodig voor de organisatie. Wel heeft Giesen het departement Rechtsgeleerdheid en de universiteit gevraagd om het prijzenbedrag te verhogen en de prijs daarmee nog wat meer aanzien te geven.

Het Digitale Universiteitsblad (DUB) van de Universiteit Utrecht schrijft dat Giesen benadrukt dat de meest opmerkelijke student niet de student hoeft te zijn met de beste studieresultaten. Het kan de slimste student zijn, maar ook de student met de meest 'markante, geinige of duurzame bijdrage'. Geen enkele bijdrage wordt uitgesloten.

Samen met studievereniging JSVU gaat Giesen kijken hoe de prijs georganiseerd kan worden. In elk geval zal een jury jaarlijks een student kiezen.

We hadden deze week graag zelf met de betrokken Giesen willen spreken, maar konden hem niet te pakken krijgen. De reden daarvan is hem echter snel vergeven: hij is vader geworden.

    | Mail de redactie | Print