UvA: Amsterdam Law Firm groot succes

Van de 80 studenten aan de Amsterdam Law Firm hebben 70 het vak ALF-Stagiair gehaald, en hebben 60 studenten in hun eerste jaar 57 studiepunten of meer gehaald. Daarmee is de ALF, die sinds begin 2015 bestaat, een ‘groot succes’, aldus de Universiteit van Amsterdam, die voor de ALF samenwerkt met De Brauw Blackstone Westbroek en Spong Advocaten. 

Het initiatief van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid biedt studenten de kans om gedurende hun hele bachelor de theorie die ze tijdens de colleges krijgen aangereikt, meteen in praktijk te brengen. Hiervoor werkt de faculteit samen met De Brauw Blackstone Westbroek en Spong Advocaten. Daarnaast participeren ook het Openbaar Ministerie en de Rechtbank Amsterdam in het project.

Een student die drie jaar meedoet aan de Amsterdam Law Firm krijgt ‘naast een schat aan praktijkervaring en onderlinge vriendschappen ook nog 15 EC (studiepunten) die kunnen worden ingebracht in zijn minor,’ aldus de rechtenfaculteit.

Professor Peter Rijpkema vertelt op de website van de UvA hoe de selectie van studenten in zijn werk gaat: 'We zijn in februari gestart met tachtig eerstejaarsstudenten. De studenten konden solliciteren naar een plaats in de Law Firm. Voorwaarde om mee te mogen doen was dat ze goed op schema liepen, dat wil zeggen dat ze tot dan toe alle tentamens hadden gehaald. Er was echter zo veel animo dat we een aantal studenten op een wachtlijst hebben moeten plaatsen.’

De studenten werken in teams van tien samen aan zo realistisch mogelijke dossiers op verschillende rechtsgebieden. Op termijn is het de bedoeling dat de teams zijn samengesteld uit eerstejaars 'stagiaires', tweedejaars 'medewerkers' en derdejaars 'partners' die elkaar coachen. ‘Want een van de doelstellingen van het project is dat studenten van elkaar leren. Dit jaar zijn we begonnen met een aangepast programma voor de eerstejaars stagiaires,' aldus Rijpkema.

De groep van tachtig studenten werd in tweeën gedeeld. Veertig studenten begonnen met een strafrechtdossier, de andere helft met een privaatrechtelijk dossier, waaraan zij zeven weken werkten. Halverwege het semester wisselden de groepen van rechtsgebied.

Rijpkema is op zoek naar nieuwe partners voor de opleiding, ook buiten de advocatuur. Hij heeft inmiddels al contact met twee bedrijven die graag mee willen doen en hij probeert ook de gemeente Amsterdam bij het project te betrekken. 'We willen de studenten niet alleen laten werken aan conflicten, maar ze ook laten oefenen met het uitbrengen van juridisch advies of het opstellen van een contract. Bovendien willen we ze laten kennismaken met een breed spectrum van juridische beroepen.'

Het blijkt dat de studenten die met de ALF meedoen, ook beter scoren dan een vergelijkbare groep studenten die niet met de ALF hebben meegedaan. Niet alleen de studenten zijn zeer positief over de ALF, ook de participerende advocatenkantoren, het Openbaar Ministerie en de rechtbank zijn enthousiast en ‘doen volgend jaar graag weer mee’, aldus de faculteit.

 

 

 

    | Mail de redactie | Print