UvA moet twintig miljoen bezuinigen

De Universiteit van Amsterdam zit tot en met het jaar 2012 met een 'bekostigingshiaat' van € 20 miljoen. Dat heeft voorzitter Karel van der Toorn van het College van Bestuur bekendgemaakt. Afgelopen donderdag heeft het College van Bestuur samen met alle decanen gestudeerd op vier scenario's waarmee de benodigde bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden.

Volgens Van der Toorn is het tekort aan middelen te wijten aan hoge kosten. Van der Toorn tegen Folia: "Ik ben van mening dat we slimmer moeten omgaan met honours- en schakelprogramma's. Ook moeten we nagaan of we de opbrengsten kunnen verhogen door het aanbieden van onderwijs."

Het bedrag van twintig miljoen circuleerde al langer. In juli 2008 was het College van Bestuur samen met de decanen in Oxford, en toen werd het bedrag al genoemd.

Rechtendecaan Edgar du Perron is van mening dat vooral het rendement omhoog moet. "Een student die op de juiste plek zit, leidt sneller tot een diploma. Dat is goed voor de student en goed voor de UvA."


    | Mail de redactie | Print