UvA-rechtenstudenten wisselen stuivertje in bestuur LSVb

UvA-rechtenstudent Stefan Wirken is via een tussentijdse bestuurswissel verkozen tot voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Tot vorige week was Wirken nog vicevoorzitter van de bond: voorzitter Sara Spano gaf aan dat zij een half jaar na haar benoeming wegens drukte van portefeuille wilde wisselen, meldt magazine Folia.

In zijn nieuwe rol gaat Wirken proberen om de prangende kwesties die momenteel aan de UvA spelen ook aan te kaarten bij andere universiteiten. Hij behaalde afgelopen jaar zijn bachelor en is ook medeoprichter van de facultaire studentenpartij OpRecht, die heel overtuigend de studentenraadsverkiezingen van de Amsterdamse rechtenfaculteit won. 

Daarnaast stelt de UvA-student dat het ingevoerde leenstelsel een heet hangijzer is. “De eerste signalen die we daarover krijgen zijn niet goed. Met name Amsterdam lijkt een probleem. Die stad wordt gewoon erg duur om te studeren. Maar ook landelijk vrezen we dat studenten door het leenstelsel noodgedwongen thuis blijven wonen of in Vlaanderen gaan studeren. Ik vrees dat de keuzevrijheid om ergens de studie van je voorkeur te volgen door het leenstelsel wordt beperkt. We gaan dat goed monitoren.”

 

    | Mail de redactie | Print