Jurist bij NVZD

OVER DEZE VACATURE
Een zelfstandige juridische functie in een uitdagende werkomgeving waarin je kunt bijdragen aan de kwaliteit van het zorgbestuur.

FUNCTIE
Als beleidsadviseur geef je mede vorm aan het beleid van de vereniging. Zo adviseer je over governance en arbeidszaken voor bestuurders. Op deze manier draag je bij aan een richtinggevende visie bij discussies rond integer zorgbestuur, de inrichting van de organisaties en een goede governance structuur. Daarnaast draag je bij aan een visie voor duurzame invulling van arbeidsvoorwaarden van zorgbestuurders. Waar nodig wordt er geschakeld met advocaten om vraagstukken te (laten) beantwoorden.
Als sparringpartner adviseer je het bestuur van de NVZD vanuit je expertise op het gebied van wet- en regelgeving en kennis van juridische en morele kaders over voorliggende (strategische) vraagstukken en geef je invulling aan de ruimte die er is voor creatieve oplossingen.
In de rol van bestuurssecretaris bereid je de bestuurlijke overleggen van de NVZD, het bestuurlijk overleg met de stakeholders en de Algemene Ledenvergadering voor en geef je hier vervolgens opvolging aan.
Tot slot bewaak je als bedrijfsjurist de juridische aspecten in het werk van de vereniging (denk aan het accreditatiesysteem, AVG en overeenkomsten). Ook ben je verantwoordelijk voor het jaarlijks actualiseren van modeldocumenten zoals modelstatuten en –reglementen van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en de modelarbeidsovereenkomst voor bestuurders.

BEDRIJF
De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD behartigt de belangen van zorgbestuurders (bij o.a. de ministeries VWS en BKZ, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Zorgautoriteit en de NVTZ, vereniging van toezichthouders in zorg en welzijn) en faciliteert hen in hun professionele ontwikkeling. Op deze manier draagt de NVZD bij aan de kwaliteit van het zorgbestuur.
De NVZD heeft circa 750 leden, bestaande uit eindverantwoordelijke bestuurders uit alle sectoren van de zorg, en vertegenwoordigt hiermee ruim tweederde van de bestuurders van middelgrote en grote zorginstellingen. De NVZD biedt haar leden ook maatwerk producten en diensten aan, zoals een juridische en governance helpdesk, modelstatuten en -reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, een modelarbeidsovereenkomst en een rechtsbijstand- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast is de NVZD nauw betrokken bij het debat over governance in de zorg en de rol van de bestuurder.

AANBOD
• Een dienstverband van 28-32 uur per week
• Een zelfstandige functie in een uitdagende werkomgeving waarin je zichtbaar van betekenis bent voor het succes van de NVZD
• Veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief
• Ruimte voor plaats- en tijdonafhankelijk werken
• Een prettige, informele werksfeer
• Inschaling conform FWG 60 of FWG 65 CAO Ziekenhuizen; tussen de EUR 3.072 en EUR 5.257 bij fulltime (36 uur), afhankelijk van ervaring en het al dan niet toevoegen van extra taken bovenop je kerntaak
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een collectieve zorgverzekering, opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, eindejaarsuitkering van 7,05%, fietsplan, een goede reiskostenvergoeding, smartphone en laptop van de zaak, ruimte voor opleiding en professionele ontwikkeling
• Het dienstverband wordt voor een jaar aangegaan; bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden uitzicht op een vaste aanstelling. Op termijn is uitbreiding van de functie naar fulltime (36 uur) bespreekbaar

PROFIEL
• Je hebt een afgeronde studie Nederlands recht (WO) en minimaal 2 jaar relevante werkervaring
• Je hebt affiniteit met de zorg, governance en zorgspecifieke wetgeving
• Je bent communicatief sterk en hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden
• Je bent meer generalist dan specialist, hebt een proactieve en dienstverlenende houding richting de leden en een goed gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen
• Je bent goed in staat om zelfstandig te werken

Solliciteren.

Meer informatie over de vacature:

Meer vergelijkbare functies:

Meer

    | Mail de redactie | Print