Officier van justitie: ben jij klaar voor de spannendste baan die er is?

Officier van justitie: ben jij klaar voor de spannendste baan die er is?
(Ressortsparket vestiging Den Haag en Arnhem-Leeuwarden)

Ben jij een ervaren strafrechtjurist, en wil jij de samenleving laten merken dat verdachten worden opgespoord en straffen worden uitgevoerd? En dat er recht wordt gedaan aan de positie van slachtoffers en nabestaanden? Bouw dan met ons mee, zowel in de 1e en 2e lijns-organisatie van het OM, aan een veilige en rechtvaardige samenleving!

Waar bestaat je werk uit en wat ga je bereiken?
Werken als officier van justitie is dynamisch en onvoorspelbaar. Strafbare feiten worden op alle denkbare plaatsen en tijdstippen gepleegd. Als officier van justitie ben je verantwoordelijk voor het strafrechtelijk handhaven van de rechtsorde, door zorg te dragen voor een adequate en tijdige behandeling en afdoening van strafzaken. Je bekijkt zorgvuldig wat de meest passende interventie is. Ook geef je leiding aan het opsporingsonderzoek van de politie en vertegenwoordig je het OM in overleggen met partners in het maatschappelijk veld. Uiteindelijk presenteer je de bevindingen van het strafrechtelijk onderzoek ‘op zitting’ en leg je een strafeis voor aan de rechtbank. Ook begeleid je collega’s bij de uitvoering van hun functie.
 
Het Ressortsparket
Het Ressortparket (RP) is op zoek naar 2 officieren van justitie in opleiding, voor de vestiging Den Haag en de vestiging Arnhem-Leeuwarden (standplaats Arnhem).

Het Ressortsparket (RP) is verantwoordelijk voor de behandeling van alle strafzaken in hoger beroep en heeft vestigingen in Den Bosch, Den Haag, Amsterdam en Arnhem/ Leeuwarden. Daarnaast is het RP verantwoordelijk voor de hele cassatiepraktijk van het Openbaar Ministerie. Ook de Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidstelling en het Expertisecentrum Bijzondere Penitentiaire zaken maken onderdeel uit van het Ressortsparket. Beide onderdelen maken deel uit van de landelijke afdeling Executie. Deze afdeling vervult een belangrijke advies- en vraagbaakfunctie voor de gehele OM-organisatie.

De visie van het RP is “Vertrouwen als hoeksteen, de mens centraal, het resultaat voorop”. Dit betekent dat het RP een organisatie wil zijn waar medewerkers op basis van vertrouwen, gedrevenheid en deskundigheid samenwerken om op efficiënte wijze, resultaatgericht een toegevoegde waarde te hebben. 

Opleidingsprogramma
Je volgt een opleiding tot officier van justitie (OIO-opleiding). De startdatum van de OIO-opleiding is 1 oktober 2019, en duurt – afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring – tussen de 1,5 en 4 jaar. De opleiding is modulair samengesteld. Dit houdt in dat nauw wordt aangesloten bij jouw kennis en ervaring, maar ook bij de werkzaamheden die je als officier gaat uitvoeren.

De opleiding start met een intensieve introductieperiode die wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid. Gedurende de hele opleiding volg je diverse leeractiviteiten bij SSR (het Studiecentrum Rechtspleging, het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht). Het zwaartepunt van de opleiding ligt in de praktijk: learning on the job. Je wordt opgeleid bij zowel het arrondissementsparket als het RP. Tijdens de opleiding bij het RP wordt je benoemd tot plv Advocaat-Generaal. Nadat je de opleiding tot officier succesvol hebt afgerond, ben je minimaal twee jaar werkzaam bij het Ressortsparket. Na deze periode stroom je door naar een werkplek als officier van justitie binnen één van de andere onderdelen van het OM of als advocaat-generaal bij het Ressortsparket.
Meer informatie over de OIO-opleiding vind je op OM.nl en SSR.nl.

Wat vragen we van je?
Als officier van justitie heb je veel verantwoordelijkheden. Dit vraagt veel van jou als professional.

De functie-eisen zijn
•    de Nederlandse nationaliteit;
•    afgestudeerd in het (Nederlands) recht met civiel effect;
•    ruime en aantoonbare kennis van het straf(proces)recht;
•    specialistische kennis van straf & zorg, ondermijning, cybercrime of terrorisme is een pre;
•    minimaal 6 jaar ruime juridische relevante werkervaring, waarvan twee jaar buiten de rechterlijke organisatie aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.

Daarnaast is van belang dat je beschikt over de volgende aantoonbare competenties:
•    organisatiesensitiviteit en omgevingsgerichtheid
•    integriteit
•    improvisatievermogen
•    flexibiliteit
•    oordeelsvorming/probleem analyserend vermogen
•    besluitvaardigheid
•    overtuigingskracht en durf
•    leiderschap

Arbeidsvoorwaarden
Je komt in dienst als officier in opleiding, met een tijdelijk dienstverband voor de duur van de OIO-opleiding. De arbeidsduur is in principe fulltime (36 uur per week), maar is in elk geval minimaal 32 uur per week. Gedurende de opleiding vindt inschaling in beginsel plaats in RM-salariscategorie 9A. Voor overstappers vanuit de rechtspraak en specialisten met een verkorte opleiding kunnen tijdens de opleiding andere aanstellingsvoorwaarden gelden.
Na positieve afronding van de opleiding en benoeming tot officier van justitie, vindt inschaling plaats in RM-salariscategorie 9. Je hebt zowel tijdens als na de opleiding ook recht op 8 procent vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3 procent en een vaste onkostenvergoeding.

Het RP is een landelijk OM-onderdeel. Daarom wordt in deze functie van je verwacht, dat je ook inzetbaar bent buiten de aangewezen standplaats.

Selectieprocedure
Voldoe jij aan het functieprofiel? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie vóór maandag 22 april 2019. We zoeken officieren in opleiding voor de vestiging Den Haag en Arnhem-Leeuwarden. Via het sollicitatieformulier kun jij je regiovoorkeuren aangeven. Een sollicitatiegesprek, een assessment en een gesprek met de Landelijke Selectiecommissie OM (LSOM) zijn onderdeel van de selectieprocedure.  De procedure neemt in totaal gemiddeld 4 maanden in beslag.

Meer informatie
Voor meer informatie over de functie en/of het RP kun je contact opnemen met Tom van der Velde via t.van.der.velde@om.nl. Informatie over de selectieprocedure, kun je verkrijgen via w.s@om.nl
Reageer

    | Mail de redactie | Print