Partner M&A (Utrecht)

Partner M&A (Utrecht)

De M&A praktijk is van oudsher één van de pijlers van DVAN Advocaten. De praktijk richt zich voornamelijk op nationale, maar in toenemende mate ook internationale transacties. De werkzaamheden binnen de M&A praktijk kunnen worden geschaard onder de brede noemer van ondernemingsrechtelijke transactiebegeleiding. Te denken valt aan zowel strategische overnames als private equity deals, het begeleiden van partijen in de keuze voor een samenwerkingsvorm en het adviseren over herstructureringen en joint ventures. DVAN is voornamelijk betrokken bij mid-market deals met een waarde tussen de 5 en 50 miljoen euro. De advocaten van DVAN zijn bedreven in alle specialistische werkzaamheden die nodig zijn om een transactie tot een succes te maken. Daarnaast adviseren en vertegenwoordigen zij bij diverse vennootschapsrechtelijke vraagstukken. Hierbij valt te denken aan post-closing geschillen en advies over samenwerkingsvormen.

De transacties die DVAN begeleidt zijn divers van aard en vragen vaak ook om de expertise van andere praktijkgroepen. De filosofie van DVAN is dan ook dat praktijken niet op zichzelf staan. Daarom kiest DVAN voor een multi-service benadering. De advocaten werken nauw samen met de specialisten op de onderwerpen die de transactie raken. Daarom werkt men samen in geïntegreerde teams en is de M&A praktijk nauw verbonden met vrijwel alle andere expertises binnen DVAN.

De transacties doen zich voor binnen uiteenlopende sectoren. Traditioneel heeft DVAN een sectorfocus op de sectoren Agri & Food, IT, Handel & Logistiek en Retail. Ook familiebedrijven spelen en belangrijke rol. Private Equity, Corporate Finance en accountantskantoren zijn de voornaamste aangevers van het transactiewerk en DVAN heeft hierin een uitgebreid en sterk netwerk opgebouwd. Er wordt veel geïnvesteerd in bestaande relaties en de overname advocaten zijn goed vertegenwoordigd in de relevante (landelijke) netwerken.

Interesse? Neem dan contact op met Robert Dicke van Dicke Röell Breedveld Executive Search t + 31 (0)70 3617009 e dicke@drbgroep.nl.

Vanzelfsprekend blijft de in ons kantoor getoonde interesse strikt vertrouwelijk.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

    | Mail de redactie | Print