Van Erasmus weggestuurde rechtenstudent toch aan tweede jaar begonnen

Een rechtenstudent die met een bindend studieadvies werd weggestuurd van de Rotterdamse Erasmus Universiteit, heeft toch aan zijn tweede studiejaar kunnen beginnen. Hij vocht het besluit aan bij de onderwijsrechter, maar voordat het tot een bodemprocedure kon komen, besloot de universiteit om te schikken, meldt Erasmus Magazine. In een tussentijdse beslissing uitte de rechter zich wel kritisch over de regel ‘Nominaal is Normaal’ die de universiteit hanteert, waarmee studenten in een jaar 60 studiepunten moeten halen.

De student in kwestie vocht zijn negatieve studieadvies aan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Hij had persoonlijke omstandigheden – een sterfgeval in de familie – aangevoerd tegenover de examencommissie van de universiteit. Die ging hier in eerste instantie niet in mee, waarop de student naar de rechter stapte en een voorlopige voorziening aanvroeg. 

In zijn positieve beslissing inzake de voorlopige voorziening oordeelde de rechter dat de examencommissie meer rekening had moeten houden met de persoonlijke omstandigheden van de student. Maar ook gaf hij het ‘Nominaal is Normaal’-programma (N=N) van de Erasmus Universiteit een veeg uit de pan. Volgens het in 2011 ingevoerde N=N moeten studenten zoveel mogelijk vakken direct afronden en hun eerste jaar in één keer met voldoende resultaat halen, om zonder achterstanden aan het tweede jaar te kunnen beginnen.

‘Het is tevens van belang of de norm, die er op neer komt dat een student nominaal moet studeren derhalve de hele jaargang moet afronden […] zich wel, gelet op doel en strekking, verdraagt met de wettelijke eis dat een bindend negatief studieadvies alleen kan worden gegeven als een student ongeschikt is voor de opleiding,’ aldus de rechter over de N=N-maatregel.

Kort na deze uitspraak schikte de universiteit met de student, die zijn rechtenstudie aan de Erasmus School Of Law inmiddels heeft hervat. De bodemprocedure die hij had aangespannen, is zodoende van de baan. ‘Een slimme zet van de universiteit,’ schrijft het Erasmus Magazine, ‘want zo wordt een rechtszaak vermeden en kan de rechter zich ook niet definitief uitspreken over N=N.’

De advocaat van de student, Marianne Wiersma, vindt het in die zin jammer dat de rechtszaak niet doorgaat, omdat zij graag een officiële uitspraak over Nominaal is Normaal had gezien. “Ik vind het zelf geen goede regel, die volgens mij niet in de geest van de wet is,” zegt zij in het magazine. “De regel is niet bedacht om studenten sneller af te laten studeren, maar om studenten die ongeschikt zijn te weren. Ik zou graag procederen tegen de norm, liefst voor iemand die de norm niet gehaald heeft en ook niet zielig is. Dan komt het tot een principiële uitspraak en wegen er geen bijzondere omstandigheden mee.”

 

    | Mail de redactie | Print