Vrije Universiteit Amsterdam vestigt nieuwe leerstoel Mediation

De Vrije Universiteit in Amsterdam vestigt als eerste universiteit in Nederland een bijzondere leerstoel Mediation, ondergebracht bij Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De vestiging van de leerstoel vormt het sluitstuk van de afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation, meldt de universiteit op de eigen website.

De instellende instanties zijn de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en het Centrum voor Conflicthantering (CvC). De MfN is de federatie van alle landelijke beroepsverenigingen van mediators, het CvC is een gerenommeerd opleidingsinstituut op het gebied van conflicthantering, onderhandelen, coachen en communicatie. Het CvC leverde de afgelopen vijf jaar al een bijdrage aan het onderwijs van de rechtenfaculteit van de VU.

Mediation als vorm van geschilbeslechting die bijdraagt aan de daadwerkelijke en duurzame oplossing van conflicten ‘is een nieuw en uitdagend onderwerp voor academisch onderwijs en onderzoek’, stelt de universiteit. ‘De VU leidt de jurist van de toekomst op, zodat hij beschikt over een breed palet aan mogelijkheden om zijn cliënten bij te staan in het voorkomen, hanteren en oplossen van conflicten’.

De werving- en selectieprocedure voor de leerstoel Mediation gaat binnenkort van start. Geïnteresseerde kandidaten kunnen alvast een profielschets opvragen bij prof. mr. Lieke Coenraad.

 

    | Mail de redactie | Print