Wendy Pepers van Magister JFT: "een achtbaan"

In een serie interviews met de voorzitters van de juridische faculteitsverenigingen besteden we op Rechtenstudie.nl aandacht aan de activeiten van de faculteitsvereniging, de verhouding tussen de vereniging en de faculteit en het voorzitterschap. Vandaag de vijfde aflevering: Wendy Pepers van Magister JFT. "Het is erg belangrijk om niet jezelf als voorzitter op de eerste plaats te zetten, maar de leden, en daarmee de vereniging."

Wie ben je en wat is je achtergrond?
"Mijn naam is Wendy Pepers. Na het behalen van mijn VWO-diploma ben ik de opleiding rechten gestart aan de Universiteit van Tilburg. De eerste drie jaar van mijn studie heb ik de Bachelor Rechtsgeleerdheid (bijna) afgerond. Ik hoop in september, na mijn bestuursjaar, aan mijn Master Rechtsgeleerdheid accent privaatrecht te beginnen."

Welke activiteiten organiseert de juridische faculteitsvereniging?
"Magister JFT is de Juridische Faculteitsvereniging van Tilburg. Onze vereniging staat open voor alle rechten- en bestuurskundestudenten aan de Universiteit van Tilburg. Magister JFT heeft inmiddels meer dan 2400 leden, waarvan er zich ruim 175 actief inzetten in Kamers, commissies, het medezeggenschapsorgaan en het faculteitsblad. De kalender is ieder jaar gevuld met diverse activiteiten, interessant voor iedere rechten- en bestuurskundestudent. Wat jaarlijks terugkomt zijn de Juridische Bedrijvendagen Tilburg, de Nationale Snelpleitwedstrijden, het congres en studiereizen met bestemmingen binnen en buiten Europa. Naast de maandelijkse borrels, de Beste Docent Verkiezingen, het gala en de vele mooie feestjes ontbreken ook studiegerichte activiteiten, zoals tentamentrainingen, kantoorbezoeken en pleittrainingen, niet in een verenigingsjaar. Kortom, Magister JFT staat garant voor een mooie studententijd, zowel inhoudelijk als sociaal."

Wat zijn de hete hangijzers binnen de faculteit en/of de faculteitsvereniging?
"De kredietcrisis is een bekende term voor ieder bedrijf, maar ook voor faculteiten en faculteitsverenigingen. Wat belangrijk is, is de band tussen de faculteitsvereniging en de faculteit te waarborgen en niet te verminderen in tijden dat het financieel wat minder gaat. Wederzijds respect is daarbij van groot belang."

Hoe is de binding van de faculteit met de stad?
"In Tilburg is gestart met het opzetten van een studentenraad. De gemeente Tilburg hecht grote waarde aan het profileren van Tilburg als studentenstad. De universiteit en daarmee uiteindelijk ook de faculteit worden hierbij betrokken, en het doel is dat dat zal resulteren in meer zichtbaarheid in het centrum van Tilburg."

Wat is de visie van de vereniging over de studie en de faculteit?
"Magister JFT is zeven jaar geleden ontstaan uit een fusie van verschillende studieverenigingen. Deze vroegere studieverenigingen fungeren inmiddels als Kamers binnen het overkoepelende Magister JFT. Daarnaast zijn er ook veertien commissies in het leven geroepen die de centrale activiteiten organiseren. Daarbij valt te denken aan de reiscommissies, de activiteitencommissies en de gala-commissie.
Dit jaar is besloten tot een herstructurering, waarbij de Kamerindeling wordt gebaseerd op de opleidingen die worden aangeboden door de faculteit rechtswetenschappen. Magister JFT kent per verenigingsjaar 2010-2011 Kamers voor de opleidingen Recht&Management, Internationaal&Europees Recht, Rechtsgeleerdheid, Bestuurskunde en Law&Technology. Wij vinden het erg belangrijk om aan te sluiten bij de wensen van de student.
Op dit moment is de relatie tussen de faculteit Rechtswetenschappen en Magister JFT goed. Er liggen een aantal mooie samenwerkingsverbanden zoals de Stagecoördinator en Studiecoaching. Voor de faculteit is internationalisering een belangrijk onderwerp. Magister JFT volgt deze ontwikkelingen op de voet, en speelt hier op verschillende manieren op in. Zo worden er activiteiten georganiseerd voor internationale studenten, om zo een basis te leggen voor de internationale bachelor die op komst is."

Wat is kenmerkend voor de rechtenstudent aan deze faculteitsvereniging?
"De Tilburgse rechtenopleiding is ieder jaar terug te vinden in de top van de rechtenopleidingen die in Nederland worden aangeboden. En dat kenmerkt de Tilburgse student, het zijn gedreven studenten die het beste uit zichzelf willen halen. Tilburgse studenten zijn studenten die activiteiten naast hun studie hoog in het vaandel hebben staan, en ze weten hun weg naar de juridische faculteitsvereniging dan ook te vinden."

Welke ervaring(en) heb je tijdens uw voorzitterschap van de faculteitsvereniging meegemaakt?
"Dat zijn er teveel om op te noemen. Mijn functie is erg divers en ik heb dit jaar enorm veel dingen meegemaakt. Borrels, pleitavonden, kantoorbezoeken, van Besturendagen tot de Juridische Bedrijvendagen Tilburg. Ik heb dit jaar beleefd als een achtbaan van emoties. Veel gelachen en plezier beleefd bij alle Magisterborrels, de leuke feestjes en de vele activiteiten. Veel geleerd van de vele vergaderingen die ik voorzit. Stress, als er bij onverwachte problemen een oplossing gevonden moet worden. De vriendschappen die ontstaan gedurende je bestuursjaar met je bestuursgenoten. Kortom, je leert jezelf enorm goed kennen in een bestuursjaar en, hoe cliché dit ook mag klinken, je ontwikkelt jezelf op gebieden die je niet had voorzien."

Hoe zou je je eigen persoonlijkheid omschrijven?
"Ik vind het erg belangrijk om mensen in hun waarde te laten en ook echt te luisteren naar ieders mening. Alleen dan weet je wat er speelt binnen je vereniging en kun je daarop inspelen."

Wat maakt je geschikt als voorzitter van deze faculteitsvereniging?
"Zoals ik net aangaf, vind ik het erg belangrijk om al je actieve leden te kennen en ook echt naar ze te luisteren. Op die manier weet je wat er speelt binnen je vereniging en kun je tijdig inspelen op situaties. Als voorzitter is het erg belangrijk dat je overzicht houdt en dat je van alles op de hoogte bent. Ook is het erg belangrijk om niet jezelf als voorzitter op de eerste plaats te zetten, maar de leden, en daarmee de vereniging."
    | Mail de redactie | Print