Werken in de Advocatuur: groeiende onvrede over balans werk-privé

Van de ruim 200 respondenten in het dinsdag gepubliceerde onderzoek Werken in de Advocatuur is 40% het ‘oneens’ of ‘helemaal oneens’ met de stelling dat er een goede balans is tussen werk en privé. Dat is een fikse toename ten opzichte van vorig jaar, toen 27% aangaf daar ontevreden over te zijn. De crisis is voorbij, er worden weer flink uren gedraaid, met een toenemende ontevredenheid over de balans tot gevolg.

Vorig jaar constateerde manager Hans van der Spek van het Kenniscentrum HRM van Berenschot al dat veel advocaten ontevreden zijn over dat facet van werken in de advocatuur, zeker ook in vergelijking met andere beroepsgroepen zoals fiscalisten, HR-professionals en consultants. Daar ligt de ontevredenheid over de balans werk en privé telkens op ongeveer 16% van de beroepsgroep.

Aan de andere zijde van het spectrum: 40% van de respondenten geeft dit jaar aan de balans werk en privé wél goed te vinden. De overige groep, 20% groot, heeft geen mening over dit onderwerp.

De respondenten zijn over het algemeen tevreden over de flexibiliteit van hun werkgever. Grofweg tweederde van de respondenten beantwoordt vragen over flexibiliteit in werkplekken, tijden, thuis werken en de vrijheid om de werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten positief (eens of helemaal eens). Overigens wordt van de mogelijkheid om thuis te werken betrekkelijk weinig gebruik gemaakt: bijna 60% geeft aan 10% of minder van de werktijd thuis te werken. De helft daarvan, 28%, geeft aan dat dit percentage ligt tussen 10 en 20.

Meer over het onderzoek in:

cover Werken in de Advocatuur 2017

    | Mail de redactie | Print