Werkgelegenheid in notariaat daalde met 1700

De werkgelegenheid in het notariaat is in 2008-2009 met 1700 werknemers afgenomen. De klappen vallen vooral bij de medewerkers en de kandidaten: laatstgenoemde groep daalde in omvang van 2137 naar 1923. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2008/09 van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, dat is gepubliceerd onder de titel Tien jaar marktwerking, een moment van reflectie.

Het aantal notarissen steeg met twee, van 1478 naar 1480. Het aantal kantoren groeide met vijf. "Einde ordejaar zijn er 1508 vestigingsplaatsen, verdeeld over 822 kantoren. Daarvan zijn 408 solitaire kantoren," aldus het jaarverslag.

De daling van het aantal kandidaten komt vooral doordat vrouwelijke kandidaten afhaken (van iets maar dan 800 naar ongeveer 700). Ze geven aan dat naast de crisis speelt dat kantoren weinig flexibel zijn als het gaat om moderne arbeisvoorwaarden, zoals thuiswerken of in deeltijd.

Het aantal ingediende klachten bij de KNB nam in het verslagjaar toe van iets meer dan 200 naar 300. Van de geschillen hadden er 150 betrekking op personen- en familierecht, 134 op het registergoederenrecht en 7 op het ondernemingsrecht. De resterende 13 geschillen behelsden andere onderwerpen.
    | Mail de redactie | Print